Consiliul local

COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LUNCA

Numele şi prenumele
CHICIUDEAN TEODOR
CHIRTES IOAN
COTOI LIVIU TOMIN
COTOI ZAHARIE
DANCIU FLAVIU
MERA IOAN MARIAN
PASCA ADRIAN-FLOREAN
PINTEA POMPEI
TODERAS IOAN
VULTUR IOAN ALIN
LAZURCA VASILE

Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local supleant

Apartenenţa politică
PSD
PMP
PSD
PMP
PSD
PMP
PNL
PSD
PMP
PSD
PSD

COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LUNCA

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism
CHICIUDEAN TEODOR – președinte
CHIRTES IOAN – secretar
PINTEA POMPEI – membru
VULTUR IOAN ALIN – membru
LAZURCA VASILE – membru

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii
COTOI LIVIU – președinte
TODERAS IOAN – secretar
DANCIU FLAVIU – membru

Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu și urbanism
COTOI ZAHARIE – președinte
PASCA ADRIAN FLOREAN – secretar
MERA IOAN MARIAN – membru